Kozijnen

Wat is PVC?

In 1912 ontdekte Fritz Klatte de basisprincipes voor de industriële productie van PVC die in 5 stappen kan samengevat worden:

 • Zout levert na elektrolyse onder meer chloor op
 • Na raffinage van aardolie en het kraken van nafta ontstaat ethyleen
 • Door chemische synthese van bovenstaande elementen verkrijgen we het ‘monomeer’ vinylchloride in gasvorm
 • Na polymerisatie van het monomeer ontstaat het polymeer polyvinylchloride of PVC, een inert poeder
 • Het PVC-hars wordt gemengd (gecompoundeerd) met verschillende additieven om varianten met vaak zeer uiteenlopende eigenschappen te verkrijgen. Het resultaat is een relatief fijne poeder of een granulaat

Zuinig met de natuur

De productie en verwerking van PVC kunststof kozijnen vormt geen aanslag op het milieu.Het basiselement zout is haast onbeperkt voorradig. Aardolie daarentegen is een kostbare grondstof.

Doch vergt het aanmaken van PVC slechts 43 % aardolie terwijl de meeste andere kunststoffen voor 100 % van olieproducten afgeleid zijn. Bij het analyseren van het Europees aardolieverbruik blijkt dat kunststoffen slechts 4 % aardolie verbruiken.

Bron: British Plastics Federation

Gunstige ecobalans

Internationaal wetenschappelijk onderzoek schuift PVC profielen naar voor als een ecologisch verantwoord alternatief voor de fabricatie van buitenschrijnwerk. Een raam in PVC gaat respectievelijk twee- en driemaal zo lang mee als een aluminium of houten raam. De energiekosten voor de productie van een aluminium raam liggen driemaal zo hoog als die van een PVC raam. Die van een houten raam liggen dan weer zo’n 50% hoger dan bij een PVC raam.

Naast deze lagere energiekosten kan PVC dan ook nog volledig gerecycleerd en aangewend worden in een tweede levensfase.

Een ecobalans is de optelsom van alle milieubelastende en –besparende elementen. Op basis van de verbruikte energie en de veroorzaakte vervuiling, of omgekeerd de bespaarde energie of vermeden pollutie, noemt men de ecobalans gunstig of ongunstig.

Zo moet hout voor een raam gekapt, vervoerd, gezaagd, geschaafd en gelijmd worden, en, eens geplaatst, ook nog regelmatig behandeld en geschilderd worden om verrotting tegen te gaan en het esthetisch aspect te bewaren. Dit zijn allemaal handelingen die energie vereisen of op een andere manier het milieu belasten. Rekening houdend met al deze factoren kan gesteld worden dat PVC een gunstige ecobalans heeft.

Voordelen van PVC voor kozijnen

 • Weerbestendig
  Weersinvloeden krijgen geen vat op PVC-bouwmaterialen. Problemen zoals verrotting, roestvorming,… zijn uitgesloten. Zelfs in speciale omstandigheden zoals kustgebieden (zout, stormen, zon…) vormt PVC de beste keuze.
 • Zelfdovend
  PVC verbrandt in een vlam, maar brandt niet uit zichzelf: het product dooft onmiddellijk wanneer de externe “vlambron” wordt verwijderd.
 • Schimmelwerende eigenschappen
  Geen bacteriële woekering op PVC
 • Gemakkelijk te reinigen = laag onderhoud
  Door zijn gesloten, gladde oppervlak is PVC uiterst makkelijk schoon te maken met een mild huishouddetergent, opgelost in water. Dit houdt ook in dat het product vrijwel onvervuilbaar is, omdat er geen poriën zijn waar het vuil kan indringen…
 • Doelmatige thermische isolator
  Zoals hout is ook PVC een goede isolator. Zijn coëfficiënt van warmtegeleidbaarheid is zelfs nog iets lager: 0,17 W/mC, tegen 0,23 W/mC voor hout. De warmtegeleidingscoëfficiënt van aluminium bedraagt ongeveer 210 W/mK.
 • Doelmatige akoestische isolator
  Het PVC-raamsysteem en de geavanceerde afdichtingen zijn zo ontworpen dat de kamer afgeschermd is van het geluid.
 • Gemakkelijk te bewerken
  Praktisch alle mechanische verspanende of niet-verspanende bewerkingen zijn mogelijk.
 • Lasbaar
  Dankzij deze eigenschap kan de raamfabrikant een productieve en geautomatiseerde fabricage uitbouwen zonder toevoegstoffen. In enkele minuten wordt een compleet raam gelast. De fusietemperatuur van de lasbewerking bedraagt ongeveer 260 C en wordt mogelijk door het plaatselijk opwarmen van de zaagsneden.
 • Verlijmbaar
  Extra kunststof onderdelen, zoals eindstukken, kunnen gemakkelijk op PVC worden gelijmd.
 • Relatief goedkoop
  Niettegenstaande de grote prijsstijgingen van de PVC-grondstof blijft de prijs van het eindproduct zeer concurrerend als men alle voordelen in rekening neemt. PVC verovert dan ook steeds meer marktaandeel op de andere materialen.
 • Kleur- en vormenrijkdom
  Geschikt voor elke stijl
 • 100% mechanisch recycleerbaar

Meer over kunststof kozijnen en Wikipedia – PVC en Wikipedia – kozijnen.